EPAL-pallet

Circulaire economie

 

Hout is een uniek materiaal dat de eigenschappen heeft koolstof op te slaan enerzijds en zuurstof af te geven anderzijds. Hoe langer we houten EPAL-pallets gebruiken en herbruiken, hoe langer ze koolstof vasthouden.

Het gebruik van EPAL-pallets genereert geen afval en levert een belangrijke bijdrage tot de reductie van het CO2 in de atmosfeer.

1. De levensloop van hout begint in het bos, waar jonge boompjes CO2 uit de atmosfeer halen. Via fotosynthese slaan de bomen koolstof op in het hout en geven ze zuurstof af aan atmosfeer.

2. Eens de boom volgroeid is, wordt hij geoogst en verzaagd. De grote delen gaan naar de houtzagerij, die ze verwerkt tot planken en klossen voor de productie van EPAL-pallets. Deze verwerking is uitermate energiezuinig.

3. De kleinere takken en de resten van het verwerkingsproces van hout in de zagerij worden vermalen en gerecycleerd. De houtresten dienen voor de productie van spaanderklossen voor EPAL-pallets, houten plaatmateriaal, strooisel voor dierenhokken enz. Een deel van de houtresten gaat naar de productie van bio-energie.

4. EPAL-palletfabrieken maken van de planken en de klossen stevige pallets voor meermalig gebruik. Elk jaar produceren de EPAL-fabrikanten tientallen miljoenen nieuwe EPAL-pallets. Dankzij veelvuldige onaangekondigde kwaliteitscontroles zijn al die pallets van gelijke kwaliteit.

5. Omdat alle EPAL-pallets van gelijke kwaliteit zijn, kunnen de gebruikers ze ruilen of verkopen. Dankzij haar stevigheid kan de EPAL-pallet in alle sectoren talloze keren gebruikt worden.

6. Kapotte EPAL-pallets worden gerepareerd door gespecialiseerde bedrijven met een EPAL-licentie. Ook bij de reparateurs voert EPAL strenge kwaliteitscontroles uit. Hierdoor blijven ook na reparatie de EPAL-pallets van gelijke functionele kwaliteit.

7. Wanneer de EPAL-pallets aan het einde van hun levenscyclus gekomen zijn, worden ze vermalen en gerecycleerd tot spaanderklossen, plaatmateriaal, strooisel enz.

8. Houtresten kunnen ook dienen als koolstofneutrale brandstof. Bij verbranding geeft het hout de opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij. In moderne verbrandingsinstallaties zorgt het hout voor een groene vorm van energieproductie, als alternatief voor fossiele brandstoffen.

9. Een stijgend gebruik van hout stimuleert de houtsector om nieuwe bomen aan te planten en de bossen verantwoord te beheren.

Bedrijven

 

Epal voert maandelijks bij meer dan 1.500 bedrijven onaangekondigde kwaliteitscontroles aan. Voor deze controles doet EPAL een beroep op Bureau Veritas, een gerenommeerd onafhankelijk controle-instituut.

Dankzij deze controles bent u zeker dat u bij EPAL-bedrijven veilige pallets krijgt, die voldoen aan duidelijke specificaties.

Kwaliteit

 

De uitwisselbaarheidscriteria van EPAL-pallets staan op een handige kaart. De nieuwe versie zal vanaf september 2016 beschikbaar zijn bij Belepal.

Productfiche pallet 800 x 1200
("EPAL euro") (PDF).

Productfiche pallet 1000 x 1200
("EPAL perimetrisch") (PDF).

Productfiche pallet 1000 x 1200
("EPAL industrie") (PDF).

Productfiche pallet 600 x 800
("EPAL halfpallet") (PDF).

Productfiche pallet 600 x 800
("EPAL halfpallet") (PDF).